Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô

Xây dựng Hoàng Mai xin gửi bảng báo giá xây nhà phần thô, báo giá xây nhà trọn gói năm 2017 tại khu vực TP.HCM.

Xây dựng Hoàng Mai xin cam kết:

  • Không sử dụng vật tư giả, vật tư kém chất lượng
  • Không bán thầu
  • Thi công đúng theo TCVN

Bảng báo giá xây nhà phần thô, giá xây nhà trọn gói:

1b Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô

1a Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô

2 1 Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô

3 1 Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô

4 1 Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô

5 Bảng báo giá xây nhà phần thô 7/2017

Báo giá xây nhà trọn gói, báo giá xây nhà phần thô